Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації
Дата здійснення дії: 23.10.2015
Дата публікації 23.10.2015 12:29:11
Найменування емітента* Приватне Акціонерне Товариство "АлБе-Груп"
Юридична адреса* 01601, м.Київ, вул. Олеся Гончара, 65
Керівник* Шуліка Тетяна Володимирівна - Генеральний директор. Тел: 0503516896
E-mail* albe_group@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ "АлБе-Груп" повідомляє про несвоєчасне розкриття регулярної річної інформації за 2014 рік. Відповідно до норм Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.13 (далі - Положення) ПрАТ"АлБе-Груп" мало розмістити в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, опублікувати та розмістити на власному веб-сайті річну інформацію за 2014 рік до 30 квітня 2015 року.
У зв'язку із тим, що у відношенні Товариства Комісією винесено постанови про правопорушення на ринку цінних паперів від 02.10.15 № 05/01/5003/ПП, №05/01/5004/ПП, №05/01/5005/ПП, на виконання яких Товариство виконало норму Положення - річну інформацію розміщено із запізненням 23.10.2015 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шуліка Тетяна Володимирівна