Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 39400974
Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство "АЛБЕ-ГРУП"
Дата, на яку складено інформацію: 17.09.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися